DISCLAIMER

 

MAATWERK EN PROFESSIONEEL DRUKWERK

DYNAMISCH BEDRIJFSIMAGO EN PRO-BEDRIJFSIDENTITEIT

ELKE ORGANISATIE VOOR EEN TOP-PRESENTATIE

DRUKKERIJ KOOPS DRUKT BIJNA ALLES

 

SAMENSTELLING

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op het moment waarop het wordt ontvangen niet meer correct is of actueel is.

Drukkerij Koops is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

NIETS UIT DEZE SITE

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Drukkerij Koops worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of informatie:
Drukkerij Koops
W.A. Scholtenstraat 34
9403 AK Assen
E-mail info@drukkerijkoops.nl

Drukkerij Koops draagt derhalve ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers en internet-adressen.